MENU
MENU

Innehav

QV Invest arbetar för att bygga långsiktigt bestående värden i portföljbolagen.

Vi arbetar för att bygga långsiktigt bestående värden och tillväxt.

Vi börjar med att göra en analys av det aktuella företaget och dess marknad och utefter den utvecklar vi en tydlig affärsstrategi – som vi sedan arbetar för att få implementerad i det företaget. Vi arbetar för att företagen skall bli självförsörjande, ha ett hälsosamt kassaflöde, ha konceptuellt gångbara produkter, vara bäst i sin nisch, ha en stark ledning och att de ska vara internationellt gångbara. Därför arbetar vi företrädesvis med bolag som har hög tillväxtpotential och där underliggande marknad befinner sig i en långsiktig trendförändring.


Nyckelinnehav:

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Utöver innehav inom ramen för QV Invests hälsoprofil, finns ett antal innehav baserade på strategiska och/eller strikt ekonomiska premisser.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.