QV Private Equity

Portföljbolag

Vi arbetar för att bygga långsiktigt bestående värden och tillväxt. Vi börjar med att göra en analys av det aktuella företaget och dess marknad och utefter den utvecklar vi en tydlig affärsstrategi - som vi sedan arbetar för att få implementerad i det företaget. Vi arbetar för att företagen skall bli självförsörjande, ha ett hälsosamt kassaflöde, ha konceptuellt gångbara produkter, vara bäst i sin nisch, ha en stark ledning och att de ska vara internationellt gångbara. Därför arbetar vi företrädesvis med bolag som har hög tillväxtpotential och där underliggande marknad befinner sig i en långsiktig trendförändring.
Nyckelinnehav:
Papilly_logga_150408 VanadisDiagnostics.logo Certapax-logo
trimb_logo SMBI-logo Esthechoc-logo

Företag:

Greenleaf Medical AB


Greenleafs viktminskningspreparat Appethyl – prisvinnare i USA

Inriktning: Greenleaf Medical är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag, verksamt på den globala kosttillskottsmarknaden. Företaget säljer och utvecklar ingredienser av naturliga råvaror som ger både väldokumenterade och positiva hälsoeffekter. Företaget samarbetar bland annat med Lunds universitet men också med andra internationella vetenskapliga och regulatoriska grupper. Produkterna tillverkas på ett effektivt och miljövänligt sätt och endast med råvaror av högsta kvalitet.


Produkter: Appethyl – som används både i functional food och i kosttillskott. Appethyl har vunnit utmärkelsen NutrAward i USA 2013 för ”Best New Ingredient” och fått publicitet internationellt. Appethyls hjälper till att bibehålla en mättnadskänsla längre än vid normalt matintag genom att binda fett från maten, och enzymer, som bryter ner maten. Detta gör att kroppens naturliga mättnadssignaler aktiveras.  Därför bidrar Appethyl till att underlätta viktminskning – eller att behålla en önskad vikt.

Produktionspartner för Appethyl är USA-baserade FutureCeuticals, ett vertikalt integrerat bioteknikföretag specialiserat på forskning, utveckling, tillverkning, förädling och odling av vetenskapligt innovativa kosttillskott, funktionella livsmedel och kosmetiska beståndsdelar.

 

 – Efter utmärkelsen NutrAward i USA har vi märkt ett stort intresse från internationella bolag för produkten och undersökningar bland konsumenter visar på ett mycket stort intresse, säger Anders Struksnes, CEO på Greenleaf Medical.

 

www.gl-medical.com

Mer info »

ImmunoPharma AS

AndoSan ™ – studier visar på stärkt immunförsvar med effekter som skydd mot cancer, infektioner, astma, allergi och tarmsjukdomar

Inriktning: Det var år 1998, efter grundlig research kring olika naturpreparat som grundarna för ImmunoPharma AS upptäckte de fascinerande egenskaper som läkemedlet och svampen Agaricus Blazei Murill har. Och 2004, efter år av forskning kring även andra olika extrakt, kom de fram till att AndoSan ™ var det mest lovande av de olika preparaten. Sedan dess har allt fler norska och internationella forskningsrapporter bekräftat AndoSans ™ positiva effekter. Det forskningsbaserade och internationella bolaget ImmunoPharma grundades 2009. Intresset från forskare, patienter och investerare är stort och växer snabbt.

 


Agaricus Blazei Murill (ABM) är en svamp som innehåller polysackaridföreningar. Dessa stärker immunförsvaret genom att aktivera vita blodkroppar som motarbetar cancer och infektioner. Forskning visar att ett intag av ABM också hjälper mot lokala inflammationer som allergi och astma. I samband med det har man funnit att svampen dessutom har en stark antiinflammatorisk verkan i andra organ – i exempelvis tarmar. ImmunoPharma AS fokuserar i dag på forskning kring AndoSan ™ och på vilket sätt det stärker hälsosamma immunsvar i kroppen. Flera sinsemellan oberoende undersökningar har därefter fortsatt påvisa att AndoSan ™ har kraftigt positiva effekter på immunförsvaret. En stor studie kring dess effekter på Ulcerös Kolit och Crohns sjukdom pågår just nu i Norge.

Produkter: AndoSan ™ – ett kosttillskott som innehåller ett väl utvecklat proprietärt extrakt av Agaricus Blazei Murill (ABM) samt forskning kring detta.

 

www.immunopharma.net

Mer info »

NattoPharma ASA

K2-vitaminet – slående resultat inom högaktuell forskning

Inriktning: NattoPharma ® är ett globalt företag och en pionjär vad det gäller forskning om K2-vitamin (MenaQ7). Vitamin K2 saknas i modern västerländskost och brist på detta vitamin leder folksjukdomar såsom benskörhet, åderförkalkning, demens och diabetes. En viktig roll för NattoPharma är att över hela världen öka medvetenheten om vitamin K2 och dess effekter på vår hälsa.


K2-vitaminets hälsoeffekter ligger inom ben- och kardiovaskulär hälsa. MenaQ7 ® har visat sig vara optimalt för att överföra bindande kalcium till skelettet. På så vis skapas friska, starka ben samtidigt som K2-vitamin reglerar mekanismer som hämmar införlivandet av kalcium i mjuka vävnader. Detta är framförallt viktigt för blodkärlens väggar, för att skydda dem från förkalkning och från stelhet.

Enligt Världshälsoorganisationen är hjärt-och kärlsjukdomar och benskörhet de två största globala hälsoproblem i världen just nu. Osteoporos drabbar för närvarande omkring 200 miljoner människor och 17 miljoner människor dör av hjärt- och kärlsjukdomar varje år. NattoPharma listades på Oslo Börs 30 januari 2008.

Produkter: MenaQ7 ®, som är den kliniskt mest väldokumenterade, och den kommersiellt mest lättillgängliga, naturliga K2-vitaminen. MenaQ7 ® innehåller naturligt K2-vitamin (MK-7), som utvinns via en jäsningsprocess med Bacillus subtilis natto eller Bacillus licheniformis (NattoPharma erbjuder båda). NattoPharma har internationella patent.

MenaQ7Crystals representerar den nya generationen av K2- vitamin. Den framställs genom en process i flera steg som består av rening, kondensering och kristallisering. Slutprodukten är en mer än 95 % ren naturlig menakinon-7.

www.nattopharma.com

 

 

Mer info »

Vanadis Diagnostics AB

VanadisDiagnostics.logo

Molekylär teknik för innovativ och tillförlitlig DNS-diagnostik

Inriktning: Vanadis Dignostics är ett nytt bolag dedikerat till att förbättra noggrannheten i kliniska tester och kvaliteten på modern sjukvård. Bolagets strategi är att utnyttja de senaste framstegen inom molekylär teknik för att driva utvecklingen av innovativa och tillförlitliga produkter för DNA-diagnostik.

 


Det senaste årtiondet har dramatiska framsteg gjorts inom DNA-sekvensering. För att översätta dessa till patientnytta måste strömlinjeformade, känsliga och billiga analyser etableras. Genom att omvandla banbrytande forskning om informationsdiagnostik, strävar Vanadis Diagnostics efter att ge både patienter och vårdpersonal maximal nytta av vad den moderna vetenskapen har att erbjuda.

 


www.vanadisdx.com

Mer info »

Papilly AB

Papilly_logga_150408

Relationsproblematik, sömnsvårigheter eller missbruk? Papilly erbjuder självhjälpsprogram för psykisk ohälsa – helt anpassat efter dagens krav på tillgänglighet och användarvänlighet 

Inriktning: Papilly är ett innovativt hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster.

 

 


Insikten ökar bland individer, företag och organisationer om de stora produktivitetsförluster som förorsakas av psykologisk ohälsa och stressrelaterade problem. Intresset för att finna lösningar växer oavbrutet, oavsett om arbetsgivaren åläggs att åtgärda detta problem eller om det sker på frivilligt initiativ.

Marknaden för hantering av psykologisk ohälsa omsätter stora belopp där bland annat psykologer, terapeuter, självhjälpsböcker och kurser är en viktig del. Papilly tar det som redan finns till en ny nivå som är anpassad till dagens krav på tillgänglighet och användarvänlighet för att ge alla människor möjligheten till ett bättre liv för en rimlig kostnad.

Papilly förväntas spela samma roll för motverkandet av stressrelaterade samhällsproblem som de etablerade och växande portaler som idag har blivit naturliga forum för exempelvis övervikt, rökning, kontaktlöshet eller utveckling av livsstilar. De portaler runt om i världen som framgångsrikt profilerats kring väldefinierade och utbredda teman och intresseområden uppvisar stora ökningar av såväl betalande medlemmar som annonsintäkter.

Produkter: Papilly har utvecklat en webbtjänst med syftet att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre välbefinnande genom evidensbaserade självhjälpsprogram. Programmen hjälper personer att hantera problem av både mindre och större karaktär. Exempel på detta kan vara relationsproblematik, sömnsvårigheter eller missbruk. Webbtjänsten grundar sig på kunskap från flera års forskning från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Bolaget har knutit till sig auktoriteter inom detta område, vilka har bidragit under utformningen av tjänsten och som står beredda att medverka när tjänsten lanseras.

Papilly lanserar webbtjänsten i samarbete med media och kända opinionsbildare. Vidare har förhandlingar med flera stora arbetsgivare pågått under senare tid, där arbetsgivaren erbjuder sina anställda helt eller delvis subventionerade medlemskap i tjänsten.

Med en plattform i grunden där världsledande kompetens inom psykologi kombineras med mångårig erfarenhet inom webbutveckling, finns det goda förutsättningar för internationell expansion. Som en del i bolagets strategi har relationer etablerats på marknader där psykologisk ohälsa är ett lika stort och utbrett problem som i Sverige.

 

www.papilly.com

Mer info »

Certapax AB

Certapax-logo

Certapax är Sveriges första hälsokostpreparat som motverkar de skadliga effekterna av stress

Stress är den nya folksjukdomen! Stress är den största orsaken till sjukskrivning och påverkar oss negativt både mentalt och fysiskt. Varje år blir 36 500 svenskar utbrända. Det är 100 varje dag. Färsk statistik från Försäkringskassan visar att antalet långtidssjukskrivna ökat med 26 procent. Fall av depression, utbrändhet och svår stress har ökat med 63 procent.

Certapax lanseras under början av 2015 i flera kanaler – i samarbete med Nordens ledande hälsokedja Life. Lanseringen ackompanjeras bland annat av TV-reklam.

 

 


Stress påverkar oss på flera plan, dels den oro eller i värsta fall sömnlöshet och ångest vi kan känna när den yttre påverkan blir för stor. Dels den inre påverkan vilket leder till bland annat försämrat immunförsvar. Certapax är framtaget för att dels lindra negativa psykiska symptom samt bygga upp ett fullgott inre fysisk försvar.

En kapsel Certapax innehåller L-Theanine (Suntheanine) samt dagsbehovet av viktiga vitaminer och mineraler som stärker immunförsvaret och bygger upp kroppens inre försvar. Certapax är förpackat i kapslar för snabbt och effektivt upptag.

L-Theanine, som utvinns ur grönt te, är en naturlig lösning på stress. L-Theanin är en aminosyra som snabbt passerar blodhjärnbarriären och verkar inom ca 30 min efter intag. L-Theaninets unika förmåga att minska stressymptom och öka koncentrationsförmågan upptäcktes redan på 1200-talet av zen-buddistiska munkar i Japan. Nya internationella studier bekräftar L-theaninets positiva egenskaper gällande:
• Förbättrad inlärningsförmåga, ökad fokus och koncentrationsförmåga.
• Minskade negativa symptom och effekter av stress
• Sänkt blodtryck
• Minskade symptom vid PMS.

 

www.certapax.se

Mer info »

Stolle Milk Biologics Inc. (SMBI)

SMBI-logo

SMBI är ett amerikanskt bolag  inom mjölkbaserad teknologi med stabila forskningsresultat, nu under transformering från forskningsbolag till kommersiellt bolag.

Bolaget har investerat 350 miljoner kronor i forskning och utveckling med över 250 patent.

Marknaden för benchmarksubstansen glukosamin är 3,5 miljarder kronor per år. Målet är att ta minst 10% av denna marknad. (Substansen Glukosamin är det kanske vanligaste kosttillskottet mot ledbesvär.)


SMBI är under förvärvande från Spencer Trask & Co. Efter fullgjord affär kommer QV Invest att äga 80 % och Spencer Trask 20 %.

Spencer Trask är ett ledande amerikanskt Private Equity-företag med över en miljard dollar i investeringar under de senaste 20 åren. Spencer Trask ligger bakom några av världens mest inflytelserika nya bolag inom teknik och hälsa, bland annat: Myriad Genetics, Ciena, Osiris Therapeutics och Health Dialog. Spencer Trask låg också bakom finansieringen av Jan Stenbecks Millicom (senare Vodafone – nu det näst största mobilkommunikationsbolaget i världen).

 

Mer info »

Trimb Healthcare AB

 

trimb_logo

Trimb Healthcare fokuserar på utveckling , försäljning och marknadsföring av receptfria ( OTC ) läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter.

Bolaget kommersialiserar innovativa produkter som ger konsumenterna bättre alternativ till befintliga lösningar. Framgången mäts i termer av kundtillfredsställelse och ökade intäkter för våra återförsäljare.

 


Trimb Healthcare är ett snabbväxande pharmabolag baserat i Stockholm.

Ledningen har ett långt track record av uppbyggnad av framgångsrika varumärken över hela Europa. Erfarenheter och kompetenser spänner över alla relevanta regulatoriska klasser och de flesta terapeutiska områden som är relevanta för hälsovård inriktad på konsumenter.

Trimb Healthcare hat en egen organisation mot marknaden i norra Europa. Utöver detta marknadsförs utvalda produkter internationellt genom distributörer.

www.trimb.se

Mer info »

Esthechoc______________ (Seetha Beauty AB)


Esthechoc-logo

Esthechoc är ett vetenskapligt bevisat premium-kosttillskott som saktar ner hudens åldrande

Varumärket Esthechoc lanseras nu i Sverige av Seetha Beauty AB.

Esthechoc – Cambridge Beauty Chocolate är ett unikt kosttillskott som till formen är en funktionell mörk skönhetschoklad, men som funktion skyddar huden mot åldrande och bidrar till en hälsosam, strålande och len hud. Esthechoc har utvecklats och patenterats av ett företag som knoppats av från Cambridge University.

 

 


Esthechoc är resultatet av tio års omfattande och oberoende forskning på kakaopolyfenoler och fria radikaler, samt kliniska undersökningar och ett stort antal studier. Produkten har fått fem prestigefyllda forskningsanslag och utmärkelser och är patentskyddad i EU och USA. Ytterligare tre patentansökningar är under process i 35 länder. Mer än 3 000 patienter har deltagit i medicinsk forskning och kliniska tester.

Bakom den aktiva effekten av astaxantin och kakaopolyfenoler i esthechoc ligger patenterad micell-teknologi som skyddar de aktiva substanserna från att brytas ned av magsyra och levern innan de når hudvävnaden. Därför är esthechoc ett revolutionerande genombrott inom hudvård, som njutningsfullt kosttillskott. Långtidsundersökningar har visat signifikanta förbättringar av flera hudparametrar efter bara 3 veckor.

 

www.esthechoc.se

www.cambridgechocolate.com

 

 

Mer info »

Övriga innehav

Utöver innehav inom ramen för QV Invests hälsoprofil, finns ett antal innehav baserade på strategiska och/eller strikt ekonomiska premisser.


Mer info »