MENU
MENU

För aktieägare

Långsiktig, stabil värdetillväxt.

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

Rekonstruktion

Tingsrätten i Stockholm beviljade fredagen den 9 december 2016 QV Invest AB samt det helägda dotterbolaget QV Svensk Hälsa AB rekonstruktion.

 


Kallelse till extra bolagsstämma QV Invest AB

Aktieägarna i QV Invest AB org.nr 556784-4922, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2017 kl 18.00. Nybrogatan 53 (Mornington Hotel), 114 40 Stockholm.

(Berör ej obligationsinnehavare)Information till innehavare av Obligationer utgivna av QV Svensk Hälsa AB

Räntor på obligationslån i QV Invest AB’s dotterbolag QV Svensk Hälsa AB betalades inte ut per ränteförfallodagen 30 juni 2016. Bolaget kommer att återkomma så fort det finns ny information i ärendet.

 

QV Invest syftar till att ge sina aktieägare en stabil långsiktig värdetillväxt.

Genom vårt nätverk kommer vi tidigt i kontakt med spännande möjligheter. En av de viktigaste aspekterna som ett bolag bör tänka på när de söker nytt kapital är ägarstrukturen.

Ett bolag som i ägargruppen uppnår bra balans mellan kunnande, kapital, drivkraft, kontakter och genomförandeförmåga står sig starkt rustat för framtida utmaningar. Genom att arbeta med bolag inom hälsosektorn bidrar QV Invest också aktivt till att förbättra folkhälsan.

Om du har frågor rörande nedan bolag – vänligen kontakta dem direkt.

 

Certapax (Sverige)

info@certapax.se

Greenleaf Medical AB (Sverige)

Tel: +46 70 869 27 06
www.gl-medical.com/contact-us/

ImmunoPharma (Polen/Norge)

+47 94 030 040 (Norge)
+48 12 631 07 57 (Polen)
www.immunopharma.net

NattoPharma ASA  (Huvudkontor Norge)

Tel: +47 40 00 90 08
info@nattopharma.com
www.nattopharma.com

NattoPharma USA, Inc. (Nordamerika)

Tel: +1 609 454 2992
us@nattopharma.com

Papilly (Sverige)

investor.papilly.com

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.