QV Private Equity

För investerare

Långsiktig, stabil värdetillväxt.


OBS!
På begäran av försäkringsbolagen har styrelsen beslutat om att förlänga erbjudandet att delta i Kvittningsemission för obligationsinnehavare av Företagsobligation Health till den 26 oktober 2015
QV - Företagsobligation Health - Viljeförklaring 2015-09-23 v1.0 pdf-icon
Företagspresentation QV  pdf-icon

QV Invest syftar till att ge sina aktieägare en stabil långsiktig värdetillväxt. Genom vårt nätverk kommer vi tidigt i kontakt med spännande möjligheter. En av de viktigaste aspekterna som ett bolag bör tänka på när de söker nytt kapital är ägarstrukturen. Ett bolag som i ägargruppen uppnår bra balans mellan kunnande, kapital, drivkraft, kontakter och genomförandeförmåga står sig starkt rustat för framtida utmaningar. Genom att arbeta  med bolag inom hälsosektorn bidrar QV Invest också aktivt till att förbättra folkhälsan. Om du har frågor rörande nedan bolag - vänligen kontakta dem direkt.
 
 
Certapax (Sverige)
info@certapax.se
 
 
Greenleaf Medical AB (Sverige)
Tel: +46 70 869 27 06
www.gl-medical.com/contact-us/ 
 
  
ImmunoPharma (Polen/Norge)
+47 94 030 040 (Norge)
+48 12 631 07 57 (Polen)
www.immunopharma.net
 
 
NattoPharma ASA (Huvudkontor Norge)
Tel: +47 40 00 90 08
info@nattopharma.com
www.nattopharma.com
 
NattoPharma USA, Inc. (Nordamerika)
Tel: +1 609 454 2992
us@nattopharma.com
 
Papilly (Sverige)
investor.papilly.com
 
 
Vanadis Diagnostics (Sverige)
Tel: +46 8 4080 59 56
info@vanadisdx.com
vwww.vanadisdx.com