QV Private Equity

Om oss

QV Invest AB

QV Invest är ett bolag med ägande i företag med god affärspotential. Vi verkar för att uppnå långsiktig värdetillväxt i bolaget genom att bygga upp substantiella värden. Detta görs genom aktiv ägarstyrning och tydliga ägardirektiv. QV Invests ledning har tillsammans med sitt operativa nätverk över 100 års branscherfarenhet från de sektorer vi verkar inom. Målsättningen är att optimera långsiktig, uthållig värdetillväxt till aktieägarna. QV Invest är nischade inom förebyggande vård men verkar även inom andra områden. QV Invest är inte en sk alternativ investeringsfond.

Analys+

När vi överväger att gå in i ett bolag ser vi bland annat över tre saker: (1) Hur ser marknaden ut, (2) vilka är affärskoncepten samt (3) hur ser ledningen ut – behöver vi förstärka den och i sådant fall hur?

Operativ framgång+

QV Invest arbetar löpande med mätning och uppföljning av nyckeltal - egna och i underliggande bolag.

Utveckling+

Vi arbetar nära våra bolag när vi tar fram och implementerar mål. Detta arbete fortskrider sedan löpande. Målen kan exempelvis handla om organisk tillväxt och/eller förvärv. Vi hjälper också våra företag att gå in i nya, inhemska som internationella, marknader. Vi är involverade vid eventuella förvärv och integrationsprocesser.

Finansiering+

När våra bolag behöver ytterligare finansiering vid förvärv eller expansion arbetar vi under expansionsfasen både med kapitalanskaffning och finansiering. 

Produktmix+

QV Invest har en intressant produktmix av bolag som innefattar forskning och utveckling, läkemedel, hälsokost samt säkerhet. Tyngden ligger inom förebyggande vård. Det finns dock ingen bindande investeringspolicy - vi tar löpande de beslut som vi bedömer ger bäst stabil värdetillväxt i QV Invest över tid.

Hälsokost & Nutraceuticals+

Hälsomedvetenheten ökar och självbehandling i samma takt. Förebyggande vård och medicin minskar samhällets totala hälsovårdskostnader. Här finns tillväxtpotential. Intresset för produkter inom denna kategori ökar bland konsumenter och livsmedels-och läkemedelsföretag.

Ledning:

Caisa Sillén (VD)

Caisa Sillén har lång erfarenhet från ledande positioner inom bank, finans och försäljning, bl a från Sparbanksvärlden, Östgöta/Danske Bank, Wasa/Länsförsäkringar, SEB samt Folksam. Senaste åren har Caisa drivit egen konsultverksamhet samt vinimport.

Jörgen Andersson (Styrelseordförande)

Jörgen Andersson har en lång historik av ledande positioner. Bland annat Svensk Energiminister, Inrikesminister och Bostadsminister. Fd Borgmästare i Halmstad. Styrelseledamot E.ON (världens största privata energikoncern, fd Sydkraft); Styrelseordförande Vattenfall.

Ulf Söderberg (Styrelseledamot)

Ulf Söderberg har en bakgrund som entreprenör och har grundat en rad framgångsrika bolag främst inom hälsobranschen (bland annat Bringwell och Stresscompany). Därutöver har Ulf flerårig erfarenhet som VD och styrelseordförande från olika börsbolag. Vidare har Ulf erfarenhet av en rad omstruktureringar i hälsobranschen, och har bland annat varit drivande i avskaffandet av apoteksmonopolet.

Anders Uddén (Styrelseledamot)

Anders Uddén har verkat i olika industriföretag i Sverige under många år. Anders har bland annat varit VD för Permobil AB. (Världens ledande tillverkare av elektriska rullstolar. Permobil, som idag ägs av Investor, har ett marknadsvärde på ca 5 miljarder SEK).